Oświetlenie do hoteli

hotel

Obiekt hotelowy jest miejscem, od którego oczekujemy spokoju i ucieczki przed codzienną gonitwą. Na komfort naszego pobytu w hotelu wpływa wiele zależnych od siebie czynników. Istotne znaczenie okazują się mieć tutaj również kwestie na pozór mało istotne, jak chociażby odpowiednie oświetlenie. Właściwie dopasowane źródło światła, jego barwa oraz natężenie bezpośrednio oddziałują na system całej naszej percepcji. Oświetlenie do hoteli powinno zostać dobrane w taki sposób, aby istniała możliwość regulowania jego jasności, zależnie od potrzeb. Chodzi tu oczywiście o zastosowanie wielu źródeł światła, a więc zarówno głównego światła górnego, jak i punktowych opraw bocznych.

W pokojach hotelowych, w centralnej części sufitowej, najczęściej aranżowane są plafony lub lampy wiszące, ewentualnie w wersji ekskluzywnej – żyrandole. Wiele oczywiście zależy też od powierzchni samego pokoju. Nie mniej ważnym pozostaje również oświetlenie boczne, stwarzające możliwość wyeksponowania konkretnych części pomieszczenia, jak również regulacji kąta padającego światła. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie przyjemnej i nastrojowej atmosfery wnętrza. Do najpopularniejszych rozwiązań należą tutaj różnego rodzaju kinkiety oraz reflektory, niejednokrotnie montowane również przy wezgłowiach łóżek, jak i ram lustrzanych. Ciekawym i pożądanym rozwiązaniem są także oprawy podtynkowe, charakterystyczne zwłaszcza dla wyższych klas hotelowych. Ich montaż wiąże się co prawda z większym nakładem pracy, jednak końcowy efekt wizualny zdecydowanie wart jest całej idei. Oprawy podtynkowe cieszą się popularnością zarówno w wersji przysufitowej, jak i przypodłogowej.

Inne oświetleniowe rozwiązania, znajdujące swoje zastosowanie w hotelach, to punktowe akcenty świetlne w postaci stojących lamp podłogowych – designerskie i eleganckie, pełnią przy okazji ciekawą funkcję dekoracyjną. Nie należy zapominać, że w całej swojej oświetleniowej koncepcji, pokoje hotelowe powinny również stwarzać dla swoich gości odpowiednie warunki do pracy. Stąd też konieczne jest właściwe oświetlenie miejsc, takich jak biurka, np. poprzez zastosowanie regulowanych lampek.

W hotelowych aranżacjach świetlnych zalecana jest ciepła barwa światła, a więc barwa żółta. Wykazując pozytywny i kojący wpływ na nasze samopoczucie, stwarza ona poczucie bezpieczeństwa i spokoju, umożliwiając w pełni efektywny wypoczynek. W związku z powyższym, dla rekomendowanych obiektów hotelowych, oprawa świetlna pozostaje jedną z najważniejszych kwestii aranżacyjnych.

Apple Previous post Czym kierować się przy wybieraniu serwisów Apple?
mieszkanie Next post Mieszkanie w trakcie budowy – czy można obejrzeć?