Klinkier – jak powstaje i skąd jego trwałość?

klinkier

Klinkier można mieszać z wieloma alternatywnymi materiałami, w tym pucolanami, drobno zmielonym wapieniem i odpadami lub przemysłowymi produktami ubocznymi. Stosunek klinkieru do cementu (procentowa zawartość klinkieru w porównaniu z innymi składnikami niebędącymi klinkierami) ma wpływ na właściwości cementu, dlatego normy określają rodzaj i proporcje alternatywnych głównych składników, które można zastosować. Aby zapewnić przyszłe wykorzystanie innych składników, przemysł cementowy jest uzależniony od lokalnych dostaw tych materiałów.

Inne składniki cementu

Zastosowanie innych składników w cemencie i zmniejszenie stosunku klinkieru do cementu oznacza mniejszą emisję i mniejsze zużycie energii. Zwykły cement portlandzki może zawierać do 95% klinkieru (pozostałe 5% to gips). Obecny średni stosunek klinkieru do cementu we wszystkich typach cementu w UE-27 wynosi 73,7%.

Rodzaje klinkieru

Różne rodzaje cementu mają różne właściwości, w tym czas utwardzania, wczesną i późną wytrzymałość, odporność na działanie soli i środowiska agresywne chemicznie, wydzielanie ciepła podczas utwardzania, kolor, lepkość i urabialność. Znaczenie tych właściwości zależy od pożądanego zastosowania cementu i betonu.

Trwałość klinkieru

Istnieje potrzeba zapewnienia, aby cały wyprodukowany cement był bezpieczny i trwały, ponieważ będzie używany w konstrukcjach, które mają przetrwać co najmniej 50 lat. Dlatego wysoka trwałość końcowego produktu betonowego jest kluczową właściwością zrównoważonego budownictwa. Cement w Europie musi być produkowany zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN 197-1, która wymienia 27 popularnych cementów według ich głównych składników. Teoretyczna zawartość klinkieru w tych cementach w Normie Europejskiej może wahać się od 5% do 95%. Zróżnicowana zawartość klinkieru ma wpływ na rodzaj zastosowań cementu. Tak trwały klinkier dostępny jest w firmie https://comex.waw.pl/.

Alternatywa dla klinkieru

Dostępność alternatywnych materiałów, które można wykorzystać jako inne składniki, znacznie się różni. Na przykład dostępność granulowanego żużla wielkopiecowego zależy od lokalizacji i wydajności pieców hutniczych do produkcji surówki wyposażonych w urządzenia do granulacji żużla, podczas gdy wykorzystanie popiołu lotnego jest uzależnione od dostaw z odpowiednio zamkniętych elektrowni węglowych. Dostępność pucolanów zależy od lokalnej sytuacji i tylko ograniczona liczba regionów ma dostęp do tego materiału do produkcji cementu. Wapień występuje w dużych ilościach na całym świecie i jest łatwo dostępny dla większości cementowni.

kuchnia Previous post Płynne przejście warstw
projekt wnętrza Next post Jak zacząć projekt wnętrza?